• Laze pri Dramljah 14 a, 3222 Dramlje
  • 00386 3 748 8026
  • ekopec@urvis.si

Razlakiranje izdelkov

Opis proizvodnega procesa razlakiranja obešal in drugih kovinskih predmetov

Naprava Dinamec

Proizvodni proces razlakiranja temelji na FBI tehnologiji, kjer obžig raznih nanosov, kot so lak, barve in podobno poteka na osnovi pirolize v fluidizirajočem kremenčevem pesku. Postopek razlakiranja se izvaja v namenski tehnološki napravi, ki obratuje s pomočjo zemeljskega plina. Sežig poteka šaržno in postopek pirolize se izvaja na 420 °C v fludirajočem kremenčevem pesku. Vplinjene organske snovi zgorijo v sekundarni komori na 850 do 900 °C. Po izstopu gredo odpadni plini skozi odpraševalno napravo (keramični filtri) v atmosfero. 

Naprava TD

Naprava se prav tako uporablja za čiščenje in odstranjevanje laka iz kovinskih materialov, prikritih s premazi snovi, ki vsebujejo ogljikovodike. Čiščenje in odstranjevanje laka se izvaja s termično razgradnjo (nizko temperaturna karbonizacija) organskih snovi ob čemer se sproščeni plini prenesejo v izgorevalno komori, kjer pri visoki temperaturi izgorijo. Naprava je opremljena z avtomatiko, ki zagotavlja tehnološko delovanje in nadzor parametrov čiščenja od začetka do konca postopka. Pri aktivnih temperaturah od 270-450 °C v delovni komori nastajajo plini, ki z naravnim tokom preidejo v izgorevalno komoro, kjer pri temperaturi 850°C izgorijo. Naprava spada v kategorijo tehnoloških naprav za nizko toplotno karbonizacijo. Njena struktura je prilagojena razpadu organskih snovi brez ostankov izpusta v atmosfero.
Po končanem proizvodnem procesu razlakiranja na željo naročnika obešala oziroma druge izdelke dodatno očistimo z visokotlačnim čistilcem.

Opis proizvodnega procesa stabilizacije odpadne praškaste barve

Stabilizacija odpadne praškaste barve poteka v dodatni komori ob peči, kamor se odvaja odpadna toplota pri proizvodnem procesu razlakiranja. Temperatura v komori je max. 90 ºC. Glede na oceno odpadka s strani pooblaščene institucije je potrebno praškasto barvo pred odlaganjem na odlagališče za nenevarne odpadke stabilizirati s termičnim segrevanjem pri temperaturi od  70 - 90 ºC. V tem primeru se s termično obdelavo odpadka doseže polimerizacija, ki omogoči stabilizacijo odpadka in s tem odlaganje na odlagališču za nenevarne odpadke.